Obchodní podmínky

Předmět obchodních podmínek

Předmětem obchodních podmínek jsou fotografie klienta pořízené fotografem v exteriéru nebo interiéru.

Objednávka focení

Objednací lhůta focení se pohybuje mezi 1 a 4 týdny v závislosti na sezóně. Na focení se lze objednávat emailem, zprávou přes facebookovou stránku nebo telefonicky. Závazné potvrzení termínu focení probíhá vždy písemně. Objednávka je platná okamžikem písemného odsouhlasení termínu focení oběma stranami. Klient akceptuje fotografův styl. Klient objednávkou stvrzuje, že se s fotografovým stylem seznámil na webových stránkách fotografa. Fotograf si vyhrazuje právo odmítnou vyhovět požadavkům klienta na focení, pokud klientova přání nekorespondují s fotografovým stylem.

Storno

Pokud se klient na focení z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit, oznámí to neprodleně fotografovi. Pokud se klient z focení řádně neomluví, fotograf může klientovi nabídnout až nejbližší možný volný termín, tzn. zpravidla nejdříve za 2 až 4 týdny.

Focení

Fotograf si vyhrazuje právo na výběr lokace pro exteriérové focení. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín. Doba focení je individuální a liší se s ohledem na vybraný cenový balíček. Pokud klient nebo jeho doprovod způsobí škodu na technickém nebo jiném vybavení fotografa, je klient povinen tuto škodu uhradit.

Platba

Cena služeb se řídí aktuálním platným Ceníkem. Na specifické zakázky vybočující z balíčků v Ceníku fotograf klientovi poskytne samostatnou cenovou nabídku. Částka je splatná na účet fotografa bezprostředně po výběru finálních fotografií k retuším, vždy však před započetím retuší fotografií fotografem. P

Vymezení užití fotografií

Klient má právo užít výhradně fotografie retušované fotografem, bez dalších následných úprav a ořezů vytištěné či elektronicky, bez jakéhokoli časového, místního a množstevního omezení, pro účely nekomerční a pro účely vlastní prezentace. Fotografie nesmí být použity k jakékoli propagaci výrobku, firmy, služby či jiného produktu nebo instituce, a to ani v případě, kdy nevzniká žádné straně zisk. Rovněž je zakázáno volné šíření třetím osobám ke komerčním účelům či úpravám.

Fotograf má právo užít a publikovat všechny pořízené fotografie klienta a části těchto fotografií na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných, ve formě původní, retušované nebo jinak upravené, včetně doplnění libovolného textu, pro účely umělecké, reklamní, prezentační, ilustrační i jiné bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení výhradně s písemným svolením klienta.

Předání fotografií

Nejpozději do 10 pracovních dní od data focení obdrží klient odkaz k fotografiím v náhledové kvalitě opatřené vodoznakem. Náhledy jsou vlastnictvím fotografa. Tyto fotografie není možné kopírovat, zveřejňovat ani jinak šířit.  Klient si následně vybere zvolený počet kusů těchto fotografií dle zvoleného balíčku (viz. Ceník fotografa na www.veronikarezacova.cz) a svůj výběr zašle fotografovi. U výběrů uskutečněních po 31.10. negarantuji dodání fotografií do vánoc. Po odeslání výběru fotek k retuším obdrží klient na email fakturu k zaplacení příslušné částky nebo doplatku. Po připsání peněz na účet fotografa začíná fotograf s ohledem na pořadí uhrazených zakázek pracovat na úpravách fotek.  Stav  zakázky (čeká na platbu, uhrazeno, zpracovává se,…) může klient sledovat přes zaslaný odkaz v galerii náhledů.  Fotograf zašle klientovi nejpozději do 30 dní od uhrazení faktury zpět retušované fotografie v elektronické podobě, ve formátu jpg, v černobílé a barevné variantě (v rámci minifocení pouze v barevné variantě) ve formátu 2:3 (4:6), v plné velikosti a ve velikosti optimalizované pro sdílení, pokud není domluveno jinak. Dodací doba se může ve výjimečných případech (letní prázdniny/předvánoční období) prodloužit. Fotograf je o tomto povinnen klienta informovat předem. Dodání fotografií proběhne prostřednictvím zaslání odkazu na webovou stránku, ze které si musí klient fotografie do 14dní od zaslání tohoto přístupu stáhnout.

Barevné fotografie obdrží klient také v tištěné podobě ve formátu 13×19. K tisku barevných fotografií je možné po domluvě a uhrazení příslušného doplatku doobjednat i tisk většího počtu nebo jiného formátu barevných fotografií, černobílých fotografií, případně jiných fotoproduktů (plátna, dřevěné/alu/pvc desky) dle ceníku fotografií a fotoproduktů na webu fotografa v záložce Ceník.
Doobjednávku tisku je možné udělat po obdržení elektronické verze fotografií  Fotografie včetně veškerých doobjednaných fotoproduktů zasílá fotograf k tisku každý týden/14 dnů s ohledem na množství zakázek. Klient obdrží upozornění na email, jakmile pro něho budou tištěné fotografie k vyzvednutí.

Neupravené fotografie nejsou součástí objednávky a fotograf je tedy klientovi NIKDY neposkytuje!

Retuše

Na fotografiích fotograf provádí běžné retuše dočasných nedostatků, nikoli zásadní úpravy tělesných proporcí, nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Archivace fotografií

Upravené fotografie jsou archivovány po dobu nejméně jednoho roku od data focení, neupravené fotografie (pro případnou doobjednávku) nejdéle 3 měsíce od data focení.

Poukazy

Dárkové poukazy jsou vystavovány individuálně na přání klienta. Fotograf zároveň několikrát do roka vystavuje poukazy typizované. Fotograf si vyhrazuje právo odmítnout vystavit klientovi dárkový poukaz v případě, že jeho časové kapacity jsou po dobu platnosti poukazu naplněny nebo omezeny. Platba dárkových poukazů probíhá vždy předem na účet fotografa. Platnost typizovaných poukazů je uvedena na poukazu, zpravidla je jejich platnost omezena na konkrétní rok. Platnost individuálních poukazů je 1 rok od data vystavení poukazu. Pro uplatnění poukazu je nutné při objednávce focení uvést číslo poukazu, které je vždy uvedeno na přední/zadní straně poukazu. Poukaz je nutné uplatnit do 31.8. daného roku. Uplatněním poukazu se rozumí objednávka na focení, nikolik čerpání poukazu/uskutečnění focení.  Klient je po příchodu na focení povinen prokázat se platným originálním poukazem. Při objednávání focení přes poukaz pro klienta platí stejné objednací lhůty a lhůty na zpracování fotografií jako u všech ostatních zakázek fotografa.